Interneta saites un informācijas avoti

Svarīgākās DNS un proteīnu datu bāzes

SNP datu bāzes

Saites uz interneta lapām, kas saistītas ar miežiem un to ģenētiku

Augu ģenētisko resursu datu bāzes

Dažādas ģenētisko datu apstrādes un analīzes programmas

Bioinformātika

Reaģentu, materiālu un aparatūras ražotāji un piegādātāji

Dažādas ar augu ģenētiku saistītas saites