Augu molekulārās ģenētikas grupa

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Augu molekulārās ģenētikas grupa izveidojās 2006. gadā. Grupas vadītājs ir Dr. biol. Nils Rostoks (pa kreisi). Grupas darbs aptver visus modernās augu ģenētikas aspektus, ar īpašu uzsvaru uz molekulāro marķiersistēmu pielietojumu vienkāršu un kompleksu pazīmju kartēšanā un selekcijā, augu hipersensitīvās atbildes molekulāro komponentu identifikāciju un programmētās šūnu bojāejas mehānismiem, kā arī aizsargājamo Latvijas savvaļas augu ģenētiskās daudzveidības pētījumiem.

Augu molekulārās ģenētikas grupā 2011. gada pavasarī Kleistos - no labās Ilva Nakurte, Laura Kunga, Krišs Bitenieks, Romāns Vēveris, Anete Keiša, Annija Tula, Nils Rostoks.